fbpx

Karlby & Sangstrup Klinter

Karlby & Sangstrup Klinter fremtræder som meget flotte kystklinter.
Det underste lag af Danskekalken, Bryozo-kalken, når her helt op til overfladen. Der er gjort betydelige flintefund fra stenalderen. Der er mulighed for at finde fossiler.

Kilde: Bo Skaarup:
Karlby Klint hænger sammen med den endnu højere Sangstrup Klint, kun adskilt af en bred ådal, og man kan gå langs vandet til både Gjerrild Klint og Sangstrup. Men hold øje med vandstanden! I højvande forsvinder stranden nogle steder helt, og det er ikke lige sådan at finde et sted at komme op.

Kilde: Geolog, naturvejleder Tove Stockmar
Ved Karlby Klint er der fossiler overalt. På selve stranden kan man relativt nemt finde forstenede søpindsvin imellem de store mængder flint, der er skyllet sammen i en imponerende flot strandvold.
Flintestenene (og de forstenede søpindsvin) kommer fra klinterne. Ved
højvande når havet op til klinten. Så slides den lige så stille, og der
gnaves materiale væk i klintefoden. Herved dannes der udhæng, der med tiden falder ned. Den flint, der før sad i klinten bliver poleret flot rund. Det sker når bølgerne ruller flinten i havet, så knoldene støder mod hinanden. Til sidst lægges flintestenene op på stranden i flotte volde.

KARLBY & SANGSTRUP KLINTER

Adresse

Karlby & Sangstrup Klinter
8500 Grenaa

BOOK